...ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บบล็อก "เรือลำน้อย"ด้วยความจริงใจ ครับพี่น้อง...

ก่อนลงเรือ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ท่านกำลังจะก้าวล้ำสู่สายธารแห่งการเรียนรู้โดยมี"เรือลำน้อย"เป็นเพื่อนร่วมทาง....

จะไม่ลืมคำสอนสั่งใดใด..
จะไม่ท้อแม้กายใจอ่อนล้า..
จะมุ่งมั่นด้วยแรง แห่งศรัทธา..
จะรักษ์และสัญญาดั่งว่า....อุดมการณ์
แล้วพบกับในเรือนะครับ
บุญเลิศ สรรเสริญ

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตามรอยพ่อ

. . . ขอสรุปหน้าที่ของผู้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาว่า การเป็นนักศึกษาไม่ใช่อาชีพ เป็นเวลาที่จะฝึกทางวิชาการและก็ทางจิตใจ เพื่อที่จะมีพลังแข็งแรงที่จะรับใช้ชาติ เป็นพลเมืองดี แล้วก็เป็นความหวัง และก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่า เมื่อได้ฝึกในทางจิตใจเป็นคนเข้มแข็งซื่อตรงและเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์แล้ว จะต้องรักษาอุดมคตินี้หรือพลังนี้หรือปณิธาณนี้ไว้ตลอดชีวิต . . .
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๔

ทดลองออกอากาศ

เที่ยวป่า 13 ตุลา

เที่ยวป่า 13 ตุลา
พม่าน่ะหรือไม่มาหรอกแถวเนี่ย มันไปอยู่ในเมืองโน่น...พวกนายจ้างน่ะเห็นแก่ได้...คำบอกเล่าจากพี่ ตชด.

ติดต่อเจ้าของเรือ